.

Personvernerklæring for Blackstone Systems Limited

1 Introduksjon

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan og hvorfor dine personlige opplysninger samles inn og hvordan de holdes sikkert.

 

2 Hvem er vi?

NightRush.com er et brandet varemerke tilhørende Blackstone Systems ltd (heretter omtalt som "Blackstone" og/eller "NightRush"), et maltesisk selskap med registreringsnummer C75203 med registrert foretaksadresse på 102, Suite 3, St. Catherine Street, Attard, ATD2605, Malta. Driften skjer på en plattform tilknyttet Blackstone Systems Limited, et maltesisk selskap med registreringsnummer C 69565 med registrert foretaksadresse på Triq Paceville no. 6, St Julians STJ 3106, Malta.
 

Mens personopplysninger bevares i informasjonsarkivene og systemene hos Blackstone Systems Limited og behandles som beskrevet i det etterfølgende, bes du legge merke til at nettstedet drives av Blackstone Systems ltd (heretter omtalt som “White Label” og “NightRush”), som derfor har og krever løpende full tilgang til personopplysninger lagret hos Blackstone Systems Limited for å kunne drive virksomheten gjennom NightRush.com.

Alle personopplysninger som mottas gjennom dette nettstedet behandles av Blackstone Systems ltd. Derfor er alle referanser til “NightRush”, “vi”, “vår” og “oss” i dette dokumentet referanser til NightRush-nettstedet.

Du vil motta kommunikasjon direkte fra White Label. Alle relaterte tillatelser som omfatter behandlingen av dine personopplysninger er derfor overdratt til NightRush.

Hvis du har konkrete spørsmål om dine personopplysninger eller hvordan vi bruker dem, kan du kontakte vårt personvernombud direkte på e-post – dpo@nightrush.com

3 Hvilken informasjon vi samler inn

Visse personlige opplysninger samles inn når du bruker nettstedet vårt. Informasjon kan gis til oss av deg ved registrering og når du benytter deg av våre produkter eller kontakter oss. Det kan også være tilfelle at andre tredjeparter eller offentlige kilder gir oss informasjon om deg.

Ved registrering gir du oss dine personlige opplysninger som navn, etternavn, mobilnummer, kjønn, fødselsdato, e-postadresse og bostedsland.

I løpet av spillet kan vi også be deg om å gi oss fotografisk identifikasjon, bevis på adressedokumenter (for å oppfylle kravene i henhold til loven) og bank og finansiell informasjon (for å opprette en finansieringskilde der hvor en transaksjon er involvert).

Gjennom bruk av våre tjenester får vi informasjon om hvordan du samhandler med våre produkter, dine nettleservaner og enheter som brukes (for eksempel modell, operativsystem, IP-adresse, nettlesertype, mobilenhetsidentifikator).

Vi samler også inn data fra andre organisasjoner, for eksempel selskaper som tilbyr verifisering og kredittreferanse.

Når du kontakter oss via telefon, kan vi ta opp telefonsamtaler for å adressere og løse spørsmål og problemer du måtte ha og for kontroll fra myndighetene.

 

I tilfeller hvor data kan anses som sensitive, har vi lagt til ytterligere tiltak for å beskytte dem og deres konfidensialitet.

 

4 Grunnlag for innsamling av data

Legitime interesser

Ved å registrere en konto og godta våre vilkår og betingelser. har du akseptert å motta ekte og eksepsjonelle eksterne spilltjenester fra oss. Med mindre du ber oss om annet under legitime interesser, vil vi behandle dataene dine for det bestemte formål, inkludert markedsføringstilbud, analyse & evaluering og serviceadministrasjonsformål, for eksempel passord påminnelser, tjenestemeldinger osv.

Vi samler inn data for å kontakte deg og informere deg om våre tjenester. Kontakt kan oppnås via telefon, e-post, sms, konto og sosiale medier. Hvis du ikke ønsker å motta disse tjenestene, kan du avslutte mottak av markedsføringstilbud ved å kontakte kundeservice eller sende en epost til vår DPO dpo@nightrush.com

Det må bemerkes at vi som en lisensiert spilloperatør har visse juridiske forpliktelser når det gjelder lagring av data. Spesielt er dette nødvendig for å sikre at vi tilbyr våre tjenester til kvalifiserte personer, for å oppdage og unngå kriminalitet og svindel, AML-formål og å identifisere eventuelle mulige faresignaler i forhold til forebygging av spillavhengighet.

 

5 Informasjonskapsler(Cookies)

Informasjonskapsler er avgjørende for at enkelte deler av våre nettsider fungerer som de skal. Vi bruker dem også til å gjøre nettstedet vårt raskere, enklere og mer personlig tilrettelagt for deg.

For å oppnå dette samler informasjonskapsler inn noe personlig informasjon om deg når du bruker våre nettsider. Du kan velge om du vil godta eller avvise noen eller alle typer informasjonskapsler, og kontrollere dette gjennom enhetens nettleserinnstillinger. Vi vil gjøre deg oppmerksom på dette ved å vise deg vår informasjonskapsel/cookie banner når du besøker nettstedet vårt.

Vennligst se våre regler for informasjonskapsler for mer informasjon.

 

6 Når deler vi dine personlige opplysninger?

Ved visse anledninger deler NightRush visse data med tredjeparter. For å redusere visse risikoer utfører vi kontroller for å sikre at selskapene vi jobber med vil gi din informasjon det samme nivået av sikkerhet og beskyttelse som vi gjør. Både vi og de er forpliktet til å håndtere informasjonen din i samsvar med databeskyttelsesloven og å sette i gang kontrakts foranstaltninger som styrker disse forpliktelsene.

Omstendigheter der vi deler data med tredjeparter, er oppført nedenfor:

  • Varsle deg om viktige endringer eller utviklinger til funksjonene og driften av disse produktene og tjenestene.
  • Når det blir bestemt av lovmessige endringer eller fra myndighetene.
  • For å etablere, utføre eller forsvare våre juridiske rettigheter.
  • For å påvise svindel og kontroll i tilfeller der NightRush har rimelig grunn til å mistenke uregelmessigheter med kontoen.
  • Med tjenesteleverandører som gjør at vi kan tilby våre tjenester.
  • Med eksterne revisorer.

 

7 Retensjon av dataperioden

Vi vil kun beholde informasjonen din så lenge det er rimelig nødvendig for å gjennomføre de formål som er skissert ovenfor og for å tilfredsstille våre juridiske forpliktelser. Når du slutter å bruke tjenestene våre, beholder vi normalt dine personlige opplysninger for en periode.

Vanligvis lagres data i ti år etter at du slutter å bruke tjenestene våre.

 

8 Dine rettigheter og valg over dine personlige opplysninger

Det er dine data og du har flere rettigheter som du kan bruke, nemlig;

Rett til å få tilgang til informasjon

Du har rett til å be om en kopi av den personlige informasjonen vi har om deg, kjent som en anmodning om gjenstand for tilgang. Hvis du ønsker å gjøre dette, vennligst kontakt kundestøtte eller vår DPO på dpo@nightrush.com

Retten til å bli fjernet

Under noen omstendigheter kan du be oss om å slette personlig informasjon vi har om deg. Det må bemerkes at dette ikke fritar oss fra obligatoriske retensjonsperioder i henhold til andre lover.

Du kan be om rett til å bli fjernet når:

  • Informasjonen ikke lenger er nødvendig i forhold til formålet den ble samlet inn for (som forklart i vår personvernerklæring)
  • du har tidligere gitt samtykke til bruken av dine opplysninger, men bestemmer deg for å trekke den tilbake, og vi ikke kan rettferdiggjøre et annet juridisk grunnlag for å bruke den i henhold til databeskyttelsesloven

Retten til å trekke seg

Vi legger vekt på legitim interesse som grunnlag til å behandle dine personlige opplysninger, som for salg og markedsføringskommunikasjon. Du har imidlertid alltid rett til å trekke samtykket til enhver tid.

Innenfor hver kommunikasjon gir vi deg retten til og muligheten til å avslutte abonnementet om tilsendt informasjon nederst i eposten, men hvis du ønsker å melde deg ut manuelt, kan du gjøre det ved å kontakte kundeservice.

Rett til data-portabilitet

Du har rett til å motta personlig informasjon du oppgir til oss, i et "vanlig maskinlesbart format". Dette gir deg mulighet til å skaffe deg og gjenbruke informasjonen din til egne formål og bruk for ulike tjenester.

Retten til å protestere

Basert på din spesielle situasjon kan du motsette deg behandling av dine personlige opplysninger, dvs. du har også rett til å motsette seg bruken av dine personlige opplysninger for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering).

 

9 Sikkerhet for dataene dine

Vi behandler dine data svært nøye og på den strengeste måten. Vi er forpliktet til å beskytte den personlige informasjonen du gir oss. Vi tar alle rimelige skritt for å sikre at all informasjon som samles inn via våre sider, behandles sikkert og i tråd med denne policyen og strenge databeskyttelsesstandarder.

Så mye som mulig prøver vi å følge ISO27001-prinsippene. Kvartalsvis gjennomgår vi også informasjonssikkerhetsrevisjoner for å bekrefte vår integritet.

 

10 Kontakt oss

Hvis du ønsker å opprette en klage på hvordan vi har håndtert dine personopplysninger, kan du kontakte oss for å få undersøkt saken ved å sende epost dpo@nightrush.com

Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt eller mener at vi ikke behandler dine personopplysninger i samsvar med loven, kan du klage til vår ledende databeskyttelsesmyndighet - Office of Information and Data Protection Commissioner - eller din nasjonale databeskyttelsesmyndighet.

 

Denne policyen ble sist oppdatert 24. mai 2018.